[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Tiễn Biệt Anh Nguyễn Văn Tấn TL-70 Tm tnh v kỷ niệm
Apr 20 2010 / Ban Điều Hnh Trang Nh nlsbaoloc.com

Tiễn biệt Anh Tấn TL-70

Khi phải dùng đến từ “ tiễn biệt “ là điều hết sức đau lòng, vì biết là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa

Nhạc sĩ Trần Quảng Nam đã nói “ 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ “. Bây giờ đã hơn ba mươi năm, một số đông bạn bè chắc đã không có cơ hội để gặp lại Anh Tấn, nhưng nhịp cầu vẫn nối những bờ vui. Một điều là không thể tay bắt mặt mừng hay ôm nhau thắm thiết, nhưng chắc Anh và các bạn vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ, e-mail, điện thoại, và hình ảnh cuả Anh Tấn cũng đã có trên trang nhà nlsbaoloc.com cho bạn bè được diện kiến dung nhan.

Thế nhưng, trời đất ghét ghen, anh tài bạc số. Gần sáu mươi năm  ngắn ngủi cõi trần một phút Anh đã chia xa, mới nửa đường Anh đã vội xuôi tay.Bằng hữu khắp nơi khi biết tin chắc đã thương nhớ Anh mà trong dạ bồi hồi. Có thể nào tin là Anh đã mất….Cuộc sống là vậy, sinh tử là vậy, chia ly nào cũng đột ngột và xót xa.

Bạn bè hôm nay, bốn bể  cùng một lòng thương tưởng đến Anh, người bạn học cũ từ thưở xa xưa dưới mái trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc cũ, cũng như gửi lời thành tâm chia buồn đến gia đình tang quyến của Anh Nguyễn Văn Tấn, và Anh Nguyễn Văn Tài .

Xin cho Anh yên giấc ngủ dài

Gia Đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc từ nay đành tiễn biệt

Cầu mong Anh thanh thản ở Tây Phương

 

Trang nhà nlsbaoloc.com tống tiễn

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !