[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Thư Cảm Tạ của GD anh NGUYỄN VĂN TẤN TL 70 Tm tnh v kỷ niệm
Apr 28 2010 / NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Thay mặt gia đình Nguyễn Văn Tấn, tôi xin chân thành cảm tạ:

- Các thầy cô, các niên-trưởng và đồng môn Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc

- Và bạn bè cùng thân bằng quyến thuộc xa gần

đã thăm viếng, gửi thư an ủi, chia buồn, phúng điếu và tham dự lễ tiễn biệt chồng tôi về nơi vĩnh hằng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Bà quả-phụ Nguyễn Văn Tấn , nhủ danh Nguyễn Thị Phượng.

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !