[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Vĩnh Biệt - Good Bye -Au Revoir Bạn Đồng Mn Nguyễn Viết Đnh TL-70 Tm tnh v kỷ niệm
May 09 2010 / Ban Điều Hnh Trang Nh nlsbaoloc.com

 

 

Hôm nay nghe tin Anh Nguyễn Viết Đình TL-70, người bạn cùng trường, cùng lớp

mới lìa xa cuộc đời, mọi người trong gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngẩn người, không biết nói năng chi.

 

Cuối cùng Anh đã ra đi và thế là hết những ngày nghiêng ngửa với bạn bè. Các bạn NLSBL chắc chắn sẽ nhớ mãi dáng Anh thời còn đi học và những tính tình đặc biệt của chính riêng Anh.

 

Bây giờ các bạn nghe tin Anh đã ra đi, và mặc dù không sinh ly thì cũng là tử biệt, nhưng chắc chắn các bạn vẫn xót xa  trong lòng, vì một số bạn bè chắc vì chậm chân chưa có dịp kịp về gặp lại bạn hiền để cùng nhắc chuyện ngày xưa. Bây giờ Anh đã ra đi, thì tất cả sự réo gọi cũng bằng thừa. Thời gian và tình nghĩa thoáng chốc đã vội bay.

 

Trang nhà nlsbaoloc.com, viết bài viết này mà thấy có một chút vấn vương, mặc dầu vẫn biết rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Biết vậy mà vẫn nao nao.

Xin được chia xẻ sự đau buồn này với Anh Nguyễn Viết Hy TL-70, Chị Nguyễn Thị Nga MS-71, anh Nguyễn Viết Định TL-74 và gia đình tang quyến về sự ra đi của người bạn đồng môn. Trang nhà nlsbaoloc.com xin tiễn Anh Đình về cõi trường an vui.

 

Bài viết này tựa thuyền bát nhã xin Anh về thượng hưởng hôm nay.

 

Trang nhà nlsbaoloc.com

Phụng thảo

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !