[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Chờ Nhau ??? Tm tnh v kỷ niệm
Dec 03 2004 / baoloc

Chờ Nhau

Một đời chờ đợi, một đời đau
Mi tc xanh nay đ ng mu
V thương, v nhớ, hay sầu muộn?
Chắc hẳn khng v người ấy đu!

Than tang cac ban TL/MS dang Chờ Nhau

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !