[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


MONG-MO Tm tnh v kỷ niệm
Dec 04 2004 / baoloc

MỘNG-MƠ

(Tặng Mu-Tm Anh-yu)

 

Em c khi no ngắm sao đm,

Nhn sao, sao lạc giữa bn thềm.

Yu người em nhỏ năm xưa ấy.

Tnh vẫn m-thầm, em biết khng?

MS67

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !