[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


30/4/1975 Saigon ơi..vĩnh-biệt Tm tnh v kỷ niệm
Apr 30 2011 / staff

 

30-04-2011 - Viễn khúc Việt Nam
From:
hieu pham <phamhieu9@yahoo.ca>  
View Contact
To: NLS/BL.Com  
   
 
Xin nhan vao VienKhucVietNam.pps de dowload PowerPoint (6271KB)

 30/4/1975
Lần cuối cùng để còn nhìn thấy Saigon.
VN ơi,vĩnh-biệt.
MLT
Chưa bao giờ biết VN ...
Một PPS nhạc  hay và  dễ thương bằng cả ba ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh... 
Mời xem.

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !