[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Niệm hoi Tm tnh v kỷ niệm
Jun 09 2011 / Trang Đức Nguyễn

Niệm hoài

Lnv:

Tôi cũng chả khá gì “Người chẳng ra Người”.

Không chê bai , không hờn oán . Chỉ diễn tả  sự thật  đến với tôi.

Niệm Hoài

Cầm cái vé Cá Kèo (Stand by) .Tàu Đến Tàu Đi, Tôi Vẫn Chờ .

Vào trang nhà www.nlsbaoloc.com đọc bài Hoài Niệm , viết từ Bình An

Bài viết diễn tả hình ảnh những người đang “ Vào Lục Tuần”, trên đường về Nhà …

Thế mà vẫn mơ tưởng Hình Bóng xa xưa : “Một thời kỷ niệm nhớ hoài Đ…quên”

Tôi thời cũng  chẳng khá hơn gì, lần mò  “Về Chốn Cũ” .

Tụng kinh hàng ngày (Niệm Hoài)

Một lần ghé lại chốn xưa

Mưa rơi rả rích: Thân già gắng lê

Lần vào chốn cũ năm nào

Gặp người Sáu chục : Người Xưa đây à

Thời gian vùi dập hình hài

Lại thêm  ngớ ngẫn: Hỏi người là ai

Thì thầm nói nhẹ vào tai

Tai thời nghẫn ngãng: Chẳng nghe được gì

Mắt lòa chẳng nhận ra nhau

Người xưa lại hỏi : Quen nhau bao giờ

Đường Xưa Lối Cũ, Đ…Về

Tìm nhau chỉ để : Bẽ Bàng Đời Nhau

Minh Tâm Trang Đức Nguyễn

Albuquerque, New Mexico 06/09//2011

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !