[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Les_temps_ont_changs/ times changed [Chu-Ngn-L Tm tnh v kỷ niệm
Jun 25 2011 / staff

  

Thời gian,chỉ 2 chữ thôi, 
sẽ làm thay đổi tất cả,
chúng ta muốn níu kéo lại,
ngày hôm qua,cho hôm nay và ngày mai
chắc sẽ không thể được, 
vì một ngày đã qua trong đời,
sẽ không bao giờ trở lại.

Mời các bạn thưởng thức PPS
Les_temps_ont_changés

MLTSubject: FW: Les_temps_ont_changés/ times changed  

 

 

__._,_.___

Attachment(s) from hieu pham

1 of 1 File(s)

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !