[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Rừng Xanh mung th cũng say. Tm tnh v kỷ niệm
Jun 25 2011 / staff

 


"Đất say đất cũng lăn quay,
 Trời say trời cũng đỏ gay ai cười"

Tui hổng biết uống rượu,nên không say,
ai say tiền $.say..tttình..thì nên qua
Phi-Châu kiếm trái này .

tree nature fruit marula
trái MARULA

MLT

Xin click vào hàng dưới để xem.monkey

Elephants

 
Go to fullsize image

lion

Go to fullsize image

Go to fullsize image

Image
Preview
bird of paradise,say bird này
là tiêu luôn.


From: nguyennhung
Subject: Rừng Xanh muông thú cũng say...

 

Dù không được ăn cơm rượu như người, nhưng rừng có một loại cây đặc biệt tại Phi Châu, trong trái có chứa chất rượu khi chín và được các thú rừng rất thích. Voi thường đến rung cây cho trái rụng rồi cùng ăn cho đến khi  say nghiêng ngả, xem rất là vui.

The elephants knock the fruit out of the tree and all the animals eat it off the ground. This is a real video from a French documentary about Africa.  You may not understand French, but the video is funny. There are trees that grow in Africa which, once a year, produce very juicy fruit that contain a high percentage of alcohol.

The tree is known as the "Elephant Tree" because elephants have a fondness for the fruit. Because there is a shortage of water in that area, as soon as the fruits are ripe, animals come there to help relieve themselves of the heat.  You will easily know who has over-indulged...on purpose or not!
The tree is the Marula tree. You can buy a  liqueur named "Amarula" which is made with this fruit and cream.
  

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !