[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tiễn biệt Hoa Bằng Lăng
Jun 28 2017 / Tạ Hong Trung

 Tiễn biệt

Bao năm vật lộn với đời
Sức tàn lực kiệt rã rời tấm thân
Dăm thằng ly biệt cõi trần
Nén tâm nhang chúc hưởng phần phúc vinh

Vòng đời sinh tử tử sinh
Nhìn về dĩ vãng linh đinh kiếp người
Gẫm mình hạt bụi nhỏ nhoi
Xế chiều bỗng thấy đơn côi vô cùng

Dặm về nẻo trước viên dung
Bờ mây xa lắc điệp trùng chấp mê
Mai đây có tiễn nhau về
Thì xin giữ lấy lời thề thủy chung

Nghiệp dầy nặng kiếp phù dung
Hoa xinh rồi cũng cáo chung mây ngàn
Tuổi cao ân huệ trời ban
Xin người giữ lấy bình an tâm hồnpdcq

Xem : Hoa Bằng Lăng 

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !