New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Tin Buổn Bản Tin NLS
Feb 26 2007 / staff

Phân Ưu

Trang nhà nlsbaoloc vừa nhận được tin buồn:

Anh Quách Trung Trực , Thủy- Lâm 71 đă từ trần ngày 13 tháng 2,năm 2007 nhằm ngày 27-12-2006 năm Bính Tuất tại Việt-Nam.

Trang nhà nlsbaoloc xin được gửi lời chia buồn đến toàn thể gia quyến, nguyện cầu vong linh Anh Quách Trung Trực sớm được thanh thoát về nơi an nhàn .

Trang nhà nlsbaoloc.com

 

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !