New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Mot con ngua dau ca tau khong an co Bản Tin NLS
Aug 27 2007 / staff

Mot con ngua dau ca tau khong an co,

Kinh thua qui Thay Co va cac ban

Anh Nguyen NGoc Gioang CN 67- la mot cuu hoc sinh NLS Bao Loc dang trong hoa n canh kho khan, con cai dau khong co du tien de chay chua thuoc thang. Sau khi gop y voi mot so ban huu va Thay Phan Ba Sau, toi xin mao muoi dung ra de keu goi su dong gop cua Qui Thay Co va cac ban huu de giup do Nguyen Ngoc gioang trong viec chay chua thuoc thang cho con. Moi su giup do xin de ten toi ve dia chi sau:

                            Nguyen Hung Thai

                            7308 Beverly Manor Dr.

                            Annandale, VA 22003.

Trang nha nlsbaoloc.com se cap nhat hoa danh sach cung nhu so tien dong gop moi ngay.Hien gio danh sach nhung nguoi dong gop gom co nhu sau  :

                                                      1-  Thay Phan Ba Sau                                      $100.00

                                                       2- Anh Nguyen Ngoc Dzoanh    CN - 70           $  50.00

                                                       3- Anh Nguyen Hung Thai         CN - 70           $ 100.00

                                                        Anh Nguyen Duc Trang         TL-  73           $ 100.00  Da gui thang ve cho Anh Gioang, khong  gui qua Anh Thai

                                                       5- Anh Bui  Nguyen  Tung          CT - 73         $100.00   Da gui thang ve cho Anh Gioang , khong gui qua Anh Thai

Xin thay mat Anh Gioang va gia dinh xin kinh cam on Thay co, va cam on den cac ban.

Than kinh,

Cac ban o Viet Nam xin lien lac thang voi Nguyen Ngoc Gioang tai dia chi sau day:

                            Nguyen Ngoc Gioang

                            416/37 B Doan Van Bo

                            F18  Q4, Thanh Pho Ho Chi Minh

                             Dien Thoai 0918629111 

                                                        

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !