New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Cập nhật tiền đóng góp trong việc tương trợ Anh Gioang đến ngày 11 tháng 9 Bản Tin NLS
Sep 07 2007 / staff

Cập nhật tiền đóng góp trong viẹc tương trợ Anh Gioang tính đến ngày 11 tháng 9, năm2007

Chúng tôi  nhận được sự đóng góp  vào ngày 7 thàng 9 của

1- Nguyễn Thị Kim Liên (Liên Hải Cẩu)        $  50.00

2- Anh Vũ Phan Vĩnh                   MS-70  $20.00 

Hôm nay 11 tháng 9, chúng tôi nhận được thêm của

3-Nguyễn Thị Qúy                      CN-73      $50.00. 

Tộng cộng số tiền thu được tới ngày hôm nay 11 tháng 9, năm 2007 là $1020.00

T́ền đă gửi về là  $700.00, và số tiền c̣n lại là $ 320.00 tính đến ngày 11 tháng 9 , năm 2007

Trang nhà nlsbaoloc.com xin thông báo.

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !