New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Cập nhật tiền đóng góp trong việc tương trợ Anh Gioang đến ngày 24 tháng 9 Bản Tin NLS
Sep 23 2007 / staff

Cập nhật tiền trợ giúp Anh Gioang tính đến ngày 24 tháng 9, năm 2007

Hôm nay 24 tháng 9 Trang nhà nlsbaoloc.com vưà nhận được thêm :

Anh Nguyễn Đức Trang TL-73,  Đương Kim Phó Chủ Tịch Nội Vụ của Ban Điều Hành Hôi Ái Hữu NLSBL số tiền là $50.00. Đồng thời Anh Trang cũng đă gửi về Anh Nguyễn Ngọc Gioang $200.00 ( hai trăm mỹ kim) vào ngày hôm nay  24-9.Số tiền 200 đồng này bao gồm $50.00 của chị Cao Thị Xuân Liễu, và $100.00 của Chị Trần Thị Kim Anh và cộng thêm $50.00 của chính Anh Trang.

Như vậy tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2007 số tiền đă thu được là  $1,220 ( một ngàn hai trăm hai mươi mỹ kim)

 - Tiền gửi về lần thứ nhất từ Anh Nguyễn Đức Trang là $200.00, và từ Anh Nguyễn Hưng Thái là $500.00 

 - Tiền gửi về lần thứ hai từ Anh Nguyễn Đức Trang là $200.00 

Tổng cộng số tiền đă gửi về là $ 900.00 và số tiền c̣n lại là $320.00( ba trăm hai mươi mỹ kim) tính đến 24-9-2007.

Trang nhà nlsbaoloc.com xin cám ơn tất cả mọi sự đóng góp trong việc tương trợ để thể hiện tinh thần trợ gíup đồng môn, cũng như sự tin tưởng trang nhà nlsbaoloc.com. Tiền bạc và niềm tin là hai điều luôn luôn đi song hành với nhau do đó trang nhà nlsbaoloc.com sẽ công bố một cách rơ ràng và minh bạch tất cả những số tiền thu và chi . Tất cả những sự sai  biệt cho dù chỉ là 1 cent chúng tôi cũng tường tŕnh thật rơ ràng để không phụ ḷng tin tưởng của tất cả mọi người .

Trang nhà nlsbaoloc.com

 

      

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !